VNPT TÂY NINH

THI ĐUA ĐIỂM BÁN

 
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
   
   
Sử dụng tài khoản mà VNPT Tây Ninh nhắn tin cho Điểm bán để đăng nhập vào website.


TOP 10 ĐIỂM BÁN CÓ SỐ SIM BÁN NHIỀU NHẤT


1 . CHĐT Ninh Trung - Số sim bán 157
2 . CH ĐTDĐ Tấn Phát - Số sim bán 111
3 . Quốc Công - Số sim bán 95
4 . Cửa Hàng Tấn Phát 2 - Số sim bán 78
5 . CHĐT Trung Dũng - Số sim bán 61
6 . Điểm Bán Ngọc Minh - Số sim bán 56
7 . CH ĐTDĐ Phú Lộc - Số sim bán 55
8 . CH ĐTDĐ Minh Phú - Số sim bán 54
9 . Cửa hàng di động Hùng Phi - Số sim bán 51
10 . Đại lý Bích Phượng - Số sim bán 50

PHÁT TRIỂN BỞI: TRUNG TÂM TIN HỌC - VNPT TÂY NINH