Liên hệ


VIỄN THÔNG TÂY NINH

Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3822432 - Fax: 0276.3822888.

Website: www.vienthongtayninh.vn

Email: 800126tayninh@vnpt.vn