Giới thiệu chung


TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG TÂY NINH

 I. GIỚI THIỆU CHUNG
  - Tên đầy đủ: Viễn thông Tây Ninh.
  - Trụ sở: số 1, Đường Phạm Công Khiêm, Khu phố 1, Phường 3, TXTN.
  - Văn phòng: 0276.3822432.                    Fax: 0276.3822888.
  - Website: www.vienthongtayninh.vn
  - Email: 800126tayninh@vnpt.vn

    Viễn thông Tây Ninh được thành lập theo quyết định số 681/QĐ-TCCB/HĐQT, ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tách Bưu điện tỉnh Tây Ninh cũ thành 02 doanh nghiệp mới là Bưu điện tỉnh Tây Ninh (mới) và Viễn thông Tây Ninh,  chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008.

 

      Viễn thông Tây Ninh là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Hoạt động trên cơ sở Điều lệ hoạt động của Viễn thông Tây Ninh được ban hành theo quyết định số 682/QĐ – TCCB/HĐQT, ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

    Bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất gồm 7 phòng ban chức năng tham mưu và 12 trung tâm sản xuất trực thuộc.

  II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
+  Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.
+  Tổ chức, quản lý kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.
+  Sản xuất kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
+  Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin.
+  Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.
+  Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
+  Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên.
+  Kinh doanh các ngành nghề khác khi Tập đoàn cho phép.

 

Liên kết website