Dịch vụ Cố định

Dịch vụ vô tuyến cố định (Gphone) - 23/09/2008
Dịch vụ Voip 171 - 21/10/2005
Dịch vụ điện thoại quốc tế - 21/10/2005
Dịch vụ điện thoại cố định trong nước - 20/10/2005

Liên kết website