Đăng ký qua điện thoại hoặc email

VIỄN THÔNG TÂY NINH

Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.800126 -  0276.119

Website: www.vienthongtayninh.vn

Email: 800126tayninh@vnpt.vn

Đăng ký trực tuyến


Ghi chú: Dấu (*) bắt buộc nhập.

Họ tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Điện thoại: (*)
Email:
Dịch vụ:  
Nội dung: (*)
     Gửi đăng ký

Liên kết website